Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ovih dana priprema objavu javnog natječaja za dodjelu stipendija.

Namjera nam je svim korisnicima prava na stipendiju i onima koji će to postati skrenuti pozornost na uvjete i dokumente koje je potrebno ispuniti odnosno pribaviti kako se zbog kratkoće vremena ne bi dogodilo da zahtjev zbog manjkavosti ne bude razmatran. O datumu objave natječaja pravovremeno ćemo vas izvijestiti.

Svi kandidati koji se prijavljuju na natječaj za dodjelu stipendija i naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija dužni su dostaviti prijave na posebnim obrascima (A, B ili C), ovjerenim od strane obrazovne ustanove, te prijavi priložiti sljedeće dokaze:

- izjava kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika o sastavu kućanstva ovjerena kod javnog bilježnika,

- potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za prethodnu kalendarsku godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva,

- potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godiniza sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine,

- potvrdu o statusu hrvatskog branitelja Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova - za hrvatske branitelje i dragovoljce iz Domovinskog rata,

- potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova roditelja, iz koje je razvidan status dragovoljca iz Domovinskog rata — za djecu dragovoljaca iz Domovinskog rata koji se prijavljuju na natječaj,

- presliku drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata — za HRVI-e i djecu HRVI-a iz Domovinskog rata koji se prijavljuju na natječaj,

- potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djeteta zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju izdaje nadležni Ured državne uprave - za dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dijete HRVI-a iz Domovinskog rata.

Iznosi stipendija su kao i do sada te će stipendije za polaznike srednjih škola iznositi 400,00 kuna mjesečno, a za polaznike sveučilišnih i stručnih studija 1.000,00 kuna mjesečno.Kandidati i članovi njihove obitelji u kućanstvu ne smiju imati ukupno druge redovne novčane prihode mjesečno veće od 1.995,60 kuna po članu.

U slučaju nesrazmjera broja kandidata koji budu ispunjavali uvjete i raspoloživih sredstava Fonda, prednost će imati oni učenici koji imaju viši prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole, te studenti koji imaju viši prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja, odnosno za posljednji razred srednje škole.

Tekst natječaja

Obrazac A - obrazac zahtjeva za srednjoškolsku stipendiju

Obrazac B - obrazac zahtjeva za studentsku stipendiju

Obrazac C - obrazac zahtjeva za postdiplomce